Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
สถาบัน มจร พระนครศรีอยุธยา
   1  
อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ
   2  
อาคารวัดศรีสุดาราม
   3  
อาคารเรียนรวมชั้น 5
   4  
อาคารเรียนรวมชั้น 4
   5  
อาคารเรียนรวมชั้น 3
   6  
อาคารเรียนรวมชั้น 2
   7  
อาคารเรียนรวมชั้น 1
   8  
อาคารเรียนรวมชั้น G
   9
IBSC 1st Building
   9.1  
IBSC 2st Building (Phra Brahmapundit Building)
   NA  
สถาบัน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   1  
อาคารเรียนศรีโสภณ
   2  
อาคารเรียนบ้านบางสะพาน1
   3  
อาคารเรียนบ้านบางสะพาน2
   4  
อาคารหอประชุมบ้านบางสะพาน
สถาบัน วิทยาเขตเชียงใหม่
   1  
มจร 1
   2  
ช้อย
   3  
พระสิงห์
   4  
เจ็ดยอด
   5  
ศรีโสดา
   6  
ดอยสะเก็ต
   7  
แม่แตง
   8  
ข่วงเปา
สถาบัน วิทยาเขตขอนแก่น
   001  
อาคารเรียนรวม
   002  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
   5002  
หอฉันอาคารพิมลธรรม
สถาบัน วิทยาเขตนครราชสีมา
   01  
อาคารพระราชวิทยาคม
   02  
อาคารพระเทพวิทยาคม
   A KR
อาคารพระราชวิทยาคม
   B  
อาคารรัชดานุสรณ์
   B KR
อาคารพระเทพวิทยาคม
   C KR  
อาคารบัณฑิตศึกษา(ปวราจารย์)
   D KR
อาคารศูนย์วิปัสสนา
   kr04  
อาคารศูนย์วิปัสสนา
สถาบัน วิทยาเขตอุบลราชธานี
   1  
อาคาร1
   2  
อาคาร2
สถาบัน วิทยาเขตแพร่
   01  
อาคาร90ปี(แพร่)
   02  
อาคารอบจ.แพร่
สถาบัน วิทยาเขตสุรินทร์
   001  
อาคารเรียนรวมสุรินทร์
   002  
อาคารหอสมุดและเทคโนฯ
   003  
อาคารพระธรรมโมลี
สถาบัน วิทยาเขตพะเยา
   001  
อาคารเรียนรวม1
   002  
อาคารเรียนรวม2
สถาบัน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
   1101  
ชั้น 1
   1102  
ชั้น 2
   1103  
ชั้น 3
   1104  
ชั้น 4
   1105  
ชั้น 5
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
   1  
อาคารเรียนรวม1
   2  
อาคารเรียนรวม2
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
   1  
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
   2  
อาคารหอสมุดพระธรรมปริยัติมุนี
   4  
อาคารพระพรหมบัณฑิต
   5  
อาคารหลวงตาชี
   6  
ห้องเรียนวัดศรีบุญเรือง
   7  
ห้องเรียนวัดมหาธาตุ
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
   001  
อาคารเรียนลำพูน 1
   002  
อาคารเรียนลำพูน 2
สถาบัน วิทยาเขตนครสวรรค์
   2  
อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
   3  
อาคาร ส.มหารัช
   4  
อาคาร 4 ชั้นใหม่
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
   1  
อาคารพระพุทธชินราช 1
   2  
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
   01  
อาคารเรียนร้อยเอ็ด
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
   19001  
อาคาร80ปี
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
   01  
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น ตึก A
   02  
อาคารเอนกประสงค์ ตึก B
   03  
อาคารหอประชุม
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
   1  
อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์
   2  
อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี
   3  
อาคารศาลาเห็ด
   4  
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
   24001  
อาคารรวม วส.ปัตตานี
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
   3  
อาคารเรียนรวมชั้น 3 โสธร
   4  
อาคารเรียนรวมชั้น 4 โสธร
   5  
อาคารเรียนรวมชั้น 5 โสธร
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
   301  
มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
   302  
มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
   1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติร.9
   2  
อาคารมงคลเทพมุนี
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
   001  
อาคารนครจัมปาศรี
   002  
อาคารหอประชุมเอนกประสงค์
   003  
หอสมุดตักสิลา
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ตาก
   1  
อารคารหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดตาก
   2  
อาคารอุดรอุปถัมภ์
   3  
อาคารโกวิทบูรณะ
   4  
อาคารชลธิศพัฒนา
   5  
อาคารประชาวัวัฒน์
   6  
อาคารณัฐวุฒิ
   tak01  
รัฐประศาสนศาสตร์ 1
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
   401
อาคารพระยาภักดีชุมพล 1
   402
อาคารพระยาภักดีชุมพล 2
   403
อาคารเฉลิมพระกียรติ
สถาบัน หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้
   001  
ปริยัติธรรม
   002  
ปริยัติธรรม
   003  
ปริยัติธรรม
   004  
ปริยัติธรรม
   005
ปริยัติธรรม
   006
ปริยัติธรรม
   007
ปริยัติธรรม
   008
ปริยัติธรรม
   009
ปริยัติธรรม
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
   1  
อาคาร 2 วิเชียรโมฬี
   2  
อาคารวัดศรีสุดาราม
   4402
อาคาร 1 ธรรมกิตติวงศ์
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
   01  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
   202
ห้องเรียน
   301  
ห้องเรียน
   302  
ห้องเรียน
   RY  
อาคารพระเทพคุณาธาร
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
   1  
อาคารพุทธปัญญา
   410  
อาคารพุทธปัญญา
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
   5301  
ห้องเรียนสุพรรณ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        contact staff : Registration and Evaluation Office, Phone: 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University