Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
สถาบัน มจร พระนครศรีอยุธยา
   1  
อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ
   2  
อาคารวัดศรีสุดาราม
   3  
อาคารเรียนรวมชั้น 5
   4  
อาคารเรียนรวมชั้น 4
   5  
อาคารเรียนรวมชั้น 3
   6  
อาคารเรียนรวมชั้น 2
   7  
อาคารเรียนรวมชั้น 1
   8  
อาคารเรียนรวมชั้น G
   NA  
สถาบัน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   1  
อาคารเรียนศรีโสภณ
   2  
อาคารเรียนบ้านบางสะพาน1
   3  
อาคารเรียนบ้านบางสะพาน2
   4  
อาคารหอประชุมบ้านบางสะพาน
สถาบัน วิทยาเขตเชียงใหม่
   1  
มจร 1
   2  
ช้อย
   3  
พระสิงห์
   4  
เจ็ดยอด
   5  
ศรีโสดา
สถาบัน วิทยาเขตขอนแก่น
   001  
อาคารเรียนรวม
   002  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
   5002  
หอฉันอาคารพิมลธรรม
สถาบัน วิทยาเขตนครราชสีมา
   01  
อาคารพระราชวิทยาคม
   02  
อาคารพระเทพวิทยาคม
   A KR
อาคารพระราชวิทยาคม
   B  
อาคารรัชดานุสรณ์
   B KR
อาคารพระเทพวิทยาคม
   C KR  
อาคารบัณฑิตศึกษา(ปวราจารย์)
   D KR
อาคารศูนย์วิปัสสนา
   kr04  
อาคารศูนย์วิปัสสนา
สถาบัน วิทยาเขตอุบลราชธานี
   1  
อาคาร1
   2  
อาคาร2
สถาบัน วิทยาเขตแพร่
   01  
อาคาร90ปี(แพร่)
   02  
อาคารอบจ.แพร่
สถาบัน วิทยาเขตสุรินทร์
   001  
อาคารเรียนรวมสุรินทร์
   002  
อาคารหอสมุดและเทคโนฯ
   003  
อาคารพระธรรมโมลี
สถาบัน วิทยาเขตพะเยา
   001  
อาคารเรียนรวม1
   002  
อาคารเรียนรวม2
สถาบัน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
   1101  
ชั้น 1
   1102  
ชั้น 2
   1103  
ชั้น 3
   1104  
ชั้น 4
   1105  
ชั้น 5
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
   1  
อาคารเรียนรวม1
   2  
อาคารเรียนรวม2
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
   1  
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
   2  
อาคารหอสมุดพระธรรมปริยัติมุนี
   4  
อาคารพระพรหมบัณฑิต
   5  
อาคารหลวงตาชี
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
   001  
อาคารเรียนลำพูน 1
   002  
อาคารเรียนลำพูน 2
สถาบัน วิทยาเขตนครสวรรค์
   2  
อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
   3  
อาคาร ส.มหารัช
   4  
อาคาร 4 ชั้นใหม่
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
   1  
อาคารพระพุทธชินราช 1
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด