Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
9/10/2521 16:07
คำถามบัตรประจำนิสิตไม่แสดงครับ
คำตอบติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนวส.เลยได้เลยครับ
11/9/3107 15:44:02 โดย ปัญญา ปฅฺฅาสิริ
9/9/2521 14:34
คำถามสวัสดีค่ะ กรณีที่ ในระบบใส่วุฒิที่จบมาสมัครเรียน ผิด ต้องแจ้งที่ทะเบียนไหมคะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ วันเสาร์อาทิตย์สามารถไปที่ มหาลัยฯได้ไหมคะ มีเจ้าหน้าที่อยุ่ไหมคะ
คำตอบติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนได้เลยครับ
11/9/3107 15:42:57 โดย ปัญญา ปฅฺฅาสิริ
9/3/2521 20:57
คำถามพระครูสิทธิสุตากร ขอแก้ไข ฉายาผิด เป็น สิทฺธิเมธี ขอบคุณครับ
คำตอบแก้ไขแล้วครับ
11/9/3107 15:42:05 โดย ปัญญา ปฅฺฅาสิริ
9/2/2521 17:48
คำถามวันเดือนปี เกิด ผิด อันที่ถูก ต้อง 15 ส.ค.2531
คำตอบดำเนินการแก้ไขให้แล้ว
11/9/3107 15:41:07 โดย ปัญญา ปฅฺฅาสิริ
15/8/2521 11:03
คำถามยังไม่มีรูปนิสิตและบัตรประจำตัวนิสิตขึ้นในระบบนะคะ
คำตอบติดต่อสอบถามหลักสูตรที่สมัครเรียนได้ดำเนินการติดต่อทำบัตรหรือยัง?
11/9/3107 15:45:25 โดย ปัญญา ปฅฺฅาสิริ
8/3/2521 08:02
คำถามแต่ละวิชาสอบกลางภาควันไหนครับ
คำตอบ9-10 ตุลาคม 2564
11/9/3107 15:45:49 โดย ปัญญา ปฅฺฅาสิริ
11/1/2518 10:06
คำถามถ้าติด I (แก้แล้ว) แต่เกรดรวมมากกว่า 3.50 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ไหมครับ
คำตอบได้ครับ เพราะ I ไม่ถือว่าตก
9/11/3104 9:20:57 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
28/10/2518 06:40
คำถามควรจะมีแบบฟอร์มประเมินเรื่องอาหารให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องอาหารประจำวันด้วยครับ
คำตอบน่าสนใจครับ ออกแบบประเมินแล้ว ทำการสำรวจแจ้งมหาวิทยาลัยเลยครับ
9/11/3104 9:23:09 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
9/12/2517 14:03
คำถามเพราะเห็นว่าได้ย้ายไปที่วัดพระรูปค่ะไปเอาใบวุฒไม่ถูกค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ต้องการถามกองทะเบียนและวัดผล
คำตอบมาติดต่อที่สำนักทะเบีนยและวัดผลได้เลยครับ
25/9/3103 14:50:37 โดย กฤษฎา กิตฺติโสภโณ
6/1/2516 16:02
คำถามสาเหตุที่เกรดไม่ออกเพราะอะไรคะ
คำตอบขั้นตอนการออกเกรด 1.อาจารย์สอนต้องตรวจและส่งไปที่สาขาหรือคณะตามกำหนดเวลา(ส่วนมากจะไม่ส่งตามกำหนด) 2.สาขาหรือคณะจะรวบรวมตรวจความถูกต้องถ่ายสำเนาไว้และนำส่งฝ่ายทะเบียน(ส่วนมากจะเก็บจนลืมอยู่ที่นี่) 3.ทะเบียนจะรับมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายและทะเบียนทำการบันทึกล
7/6/3102 10:05:53 โดย กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
26/10/2515 14:39
คำถามรุ่นค่อ ๆ ไป.. ถ้าจะได้สอบวิชาไหนเป็นวิชาบังตับ / ถึงแม้ไม่ได้เรียน..แต่ต้องสอบฯ ...โปรดแจ้ง / ทำความชัดเจนให้แก่นิสิต.. เพื่อเตรียมสอบ....
คำตอบวิชาบังคับไม่ได้เรียนแต่ได้สอบ ไม่น่านะครับ เว้นวิชาฝึกปฏิบัติ
3/11/3101 16:20:39 โดย ถวิล กลฺยาณธมฺโม
12:47
คำถามอาจารย์ดีมาก สอนเข้าใจ
คำตอบประเมินผลการสอนให้กำลังใจอาจารย์ท่านด้วยครับ
3/11/3101 16:21:06 โดย ถวิล กลฺยาณธมฺโม
18/10/2515 06:06
คำถามทำไมประเมินอาจารย์ไม่ได้ไม่มีข้อมูลให้ประเมิน
คำตอบการประเมินมีระยะเวลาตามปฏิิทินการศึกษาครับ ถ้าหมดเวลาต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่ครับ
3/11/3101 16:20:20 โดย ถวิล กลฺยาณธมฺโม
10/6/2515 20:17
คำถามการสอนถือว่าพอเข้าใจครับ เรียนไม่ค่อยยากเท่าไหร่ สอนเป็นกันเองมากครับ ขอบคุณครับ
คำตอบอย่าลืมประเมินอาจารย์ผู้สอนครับ ตามความเป็นจริง
3/11/3101 16:22:06 โดย ถวิล กลฺยาณธมฺโม
20/9/2515 20:29
คำถามประเมินไม่ได้ เข้าไปแล้วบอกไม่มีข้อมูล
คำตอบติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนงานได้เลยครับ
3/11/3101 16:27:24 โดย ถวิล กลฺยาณธมฺโม
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        contact staff : Registration and Evaluation Office, Phone: 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University