เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2564(ด่วน)
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2564 ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 อาคารเรียนรวม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 035-248000 ต่อ 8422 Line:@regmcu หรือ 065-5915424 https://www.facebook.com/whatmcu https://www.facebook.com/RegisMCU
 ประกาศโดย   PRAJIRAK_MAK   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2564
 2.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2564
 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2564 ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
 ประกาศโดย   PRAJIRAK_MAK   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2564
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒