Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
สถาบัน มหาจุฬาฯ ส่วนกลาง
   1  
อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ
   2  
อาคารวัดศรีสุดาราม
   3  
อาคารเรียนรวมชั้น 5
   4  
อาคารเรียนรวมชั้น 4
   5  
อาคารเรียนรวมชั้น 3
   6  
อาคารเรียนรวมชั้น 2
   7  
อาคารเรียนรวมชั้น 1
   8  
อาคารเรียนรวมชั้น G
   NA  
สถาบัน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   1  
อาคารเรียนศรีโสภณ
   2  
อาคารเรียนบ้านบางสะพาน1
   3  
อาคารเรียนบ้านบางสะพาน2
   4  
อาคารหอประชุมบ้านบางสะพาน
สถาบัน วิทยาเขตเชียงใหม่
   1  
มจร 1
   2  
ช้อย
   3  
พระสิงห์
   4  
เจ็ดยอด
   5  
ศรีโสดา
สถาบัน วิทยาเขตขอนแก่น
   001  
อาคารเรียนรวม
   002  
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
   5002  
หอฉันอาคารพิมลธรรม
สถาบัน วิทยาเขตนครราชสีมา
   01  
อาคารเรียนโคราช
   02  
อาคารพระเทพวิทยาคม
   03
อาคารบัณฑิตศึกษา
   kr01
อาคารเรียน1
   kr02
พระเทพวิทยาคม
   kr03
บัณฑิตศึกษา
สถาบัน วิทยาเขตแพร่
   01  
อาคาร90ปี(แพร่)
   02  
อาคารอบจ.แพร่
สถาบัน วิทยาเขตสุรินทร์
   001  
อาคารเรียนรวมสุรินทร์
   002  
อาคารหอสมุดและเทคโนฯ
   003  
อาคารพระธรรมโมลี
สถาบัน วิทยาเขตพะเยา
   001  
อาคารเรียนรวม1
   002  
อาคารเรียนรวม2
สถาบัน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
   1101
ชั้น 1
   1102  
ชั้น 2 (ปี 2 เรียนรวม)
   1103  
ชั้น 3
   1104  
ชั้น 4 (ปี 3 เรียนรวม)
   1105
ชั้น 5
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
   1  
อาคารเรียนรวม1
   2  
อาคารเรียนรวม2
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
   1  
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
   2  
อาคารหอสมุดพระธรรมปริยัติมุนี
   3  
อาคารที่พักคณาจารย์
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
   001  
อาคารเรียนลำพูน 1
   002  
อาคารเรียนลำพูน 2
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
   1  
อาคารพระพุทธชินราช 1
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
   01  
อาคารเรียนร้อยเอ็ด
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
   01  
อาคารพระปริยัติธรรม
   02  
อาคารพระสุนทรมุนี
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
   1  
อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์
   2  
อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี
   3  
อาคารศาลาเห็ด
   4  
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
   24001  
อาคารรวม วส.ปัตตานี
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
   3  
อาคารเรียนรวมชั้น 3 โสธร
   4  
อาคารเรียนรวมชั้น 4 โสธร
   5  
อาคารเรียนรวมชั้น 5 โสธร
สถาบัน ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
   301  
มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
   302  
มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สถาบัน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
   1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติร.9
   2  
อาคารมงคลเทพมุนี
สถาบัน หน่วยวิทยบริการวัดอภิสิทธิ์
   001  
อาคารเรียน 3 ชั้น
สถาบัน หน่วยวิทยบริการวัดท่านา
   1  
อารคารหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดตาก
   2  
อาคารอุดรอุปถัมภ์
   3  
อาคารโกวิทบูรณะ
   4  
อาคารชลธิศพัฒนา
   5  
อาคารประชาวัวัฒน์
   6  
อาคารณัฐวุฒิ
   tak01  
รัฐประศาสนศาสตร์ 1
สถาบัน หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้
   001  
ปริยัติธรรม
   002  
ปริยัติธรรม
   003  
ปริยัติธรรม
   004
ปริยัติธรรม
   005
ปริยัติธรรม
   006
ปริยัติธรรม
   007
ปริยัติธรรม
   008
ปริยัติธรรม
   009
ปริยัติธรรม
สถาบัน หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ
   1  
อาคาร 2 วิเชียรโมฬี
   2  
อาคารวัดศรีสุดาราม
   4402
อาคาร 1 ธรรมกิตติวงศ์
สถาบัน หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม
   01  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University