Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาเขตนครราชสีมากำหนดนิสิตลงทะเบียนในระบบด้วยตนเอง(ด่วนที่สุด)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคราชสีมา กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้นิสิตจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ และได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ เมื่อลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงินยื่นชำระเงินได้ที่ห้องการเงินชั้น ๑ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมาเท่านั้น ยังไม่เปิดให้ยืนชำระเงินกับธนาคาร
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2560
 2.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 3.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 4.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์(ด่วน)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 5.สมัครรับผลการศึกษาผ่าน SMS
ฟรี อับเดททุกข่าวสารการศึกษา สมัครรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ให้คุณอัพเดทข้อมูลการศึกษาก่อนใคร ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที อัพเดทผลการเรียน เกรดรายวิชาทันทีที่เกรดออกผ่านหน้า WEB ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ ผลการศึกษา และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้ *** Free *** โดยเลือก ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง SMS โดยสมัครผ่านweb http://regweb.mcu.ac.th/ หรือ สมัครผ่าน SMS บนมือถือของคุณ STEP 1 ส่ง SMS โดยพิมพ์ รหัสนักศึกษา, พาสเวิร์ด ของเวบทะเบียน ส่งไปที่หมายเลข 9010144 (Type SMS Student ID, Web Password send to 9010144) STEP 2 รอรับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก (Wait for confirmation message from SMS) โดยท่านสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระบบโทรศัพท์ของ AIS และ one2call เท่านั้น
ประกาศโดย   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2552
 6.แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 7.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)
NEW MSG
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 8.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University