Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
NEW MSG
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 2.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 3.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 4.วิทยาเขตนครราชสีมากำหนดนิสิตลงทะเบียนในระบบด้วยตนเอง(ด่วนที่สุด)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคราชสีมา กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้นิสิตจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ และได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ เมื่อลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงินยื่นชำระเงินได้ที่ห้องการเงินชั้น ๑ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมาเท่านั้น ยังไม่เปิดให้ยืนชำระเงินกับธนาคาร และกลุ่มงานทะเบียนนิสิตวิทยาเขตนครราชสีมา จะเปิดอบรมการลงทะเบียนและการส่งเกรดออนไลน์แก่นิสิตและอาจารย์ตั้งแต่วันที่ ๗ -๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒ (คอมพิวเตอร์) อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา ขอเชิญนิสิตและอาจารย์ได้เข้าอบรมตามตารางวันเวลาที่แจ้งไว้แล้ว
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2559
 5.วิทยาเขตนครราชสีมา ปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) นิสิตดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ เว็บ www.mcunkr.com
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 6.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 7.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 8.สมัครรับผลการศึกษาผ่าน SMS
ฟรี อับเดททุกข่าวสารการศึกษา สมัครรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ให้คุณอัพเดทข้อมูลการศึกษาก่อนใคร ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที อัพเดทผลการเรียน เกรดรายวิชาทันทีที่เกรดออกผ่านหน้า WEB ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ ผลการศึกษา และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้ *** Free *** โดยเลือก ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง SMS โดยสมัครผ่านweb http://regweb.mcu.ac.th/ หรือ สมัครผ่าน SMS บนมือถือของคุณ STEP 1 ส่ง SMS โดยพิมพ์ รหัสนักศึกษา, พาสเวิร์ด ของเวบทะเบียน ส่งไปที่หมายเลข 9010144 (Type SMS Student ID, Web Password send to 9010144) STEP 2 รอรับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก (Wait for confirmation message from SMS) โดยท่านสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระบบโทรศัพท์ของ AIS และ one2call เท่านั้น
ประกาศโดย   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2552
 9.เพิ่มชื่อสถานศึกษา
ผู้สมัครที่ค้นหารายชื่อโรงเรียนไม่เจอ กรุณาส่งรายละเอียดมาที่ อีเมลล์ maha_krisada@hotmail.com
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
 10.แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University