Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2560(ด่วนที่สุด)
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1/2560 นิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เริ่มลงทะเบียนฯ วันที่ 24 พ.ค.- 4 มิ.ย.60 ส่วนค่าเทอมเท่าไรนั้นจะประกาศให้ทราบอีกทีครับ
ประกาศโดย   ทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
 2.วิทยาเขตนครราชสีมากำหนดนิสิตลงทะเบียนในระบบด้วยตนเอง(ด่วนที่สุด)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนคราชสีมา กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้นิสิตจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ และได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ เมื่อลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงินยื่นชำระเงินได้ที่ห้องการเงินชั้น ๑ อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมาเท่านั้น ยังไม่เปิดให้ยืนชำระเงินกับธนาคาร และกลุ่มงานทะเบียนนิสิตวิทยาเขตนครราชสีมา จะเปิดอบรมการลงทะเบียนและการส่งเกรดออนไลน์แก่นิสิตและอาจารย์ตั้งแต่วันที่ ๗ -๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒ (คอมพิวเตอร์) อาคารเรียนวิทยาเขตนครราชสีมา ขอเชิญนิสิตและอาจารย์ได้เข้าอบรมตามตารางวันเวลาที่แจ้งไว้แล้ว
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2559
 3.วิทยาเขตนครราชสีมา ปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา กำหนดปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) นิสิตดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ เว็บ www.mcunkr.com
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 4.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดอบรมการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการเรียนรู้สู่คุณภาพด้วยการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง"การอบรมพัฒนาระบบทะเบียน การเงินและการกรอกเกรดออนไลน์" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนะนำเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและปฏิบัติการสู่คุณภาพต่อไป_//วส.พุทธโสธรนิวส์ : ภาพข่าว //พิชิต เชาว์ชาญ : รายงาน
ประกาศโดย   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2558
 5.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 6.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์(ด่วน)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 7.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.- 4 มิถุนายน 2560 ส่วนค่าเทอมเท่าไรนั้นจะประกาศให้ทราบอีกทีครับ
ประกาศโดย   ทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
 8.สมัครรับผลการศึกษาผ่าน SMS
ฟรี อับเดททุกข่าวสารการศึกษา สมัครรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ให้คุณอัพเดทข้อมูลการศึกษาก่อนใคร ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที อัพเดทผลการเรียน เกรดรายวิชาทันทีที่เกรดออกผ่านหน้า WEB ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ ผลการศึกษา และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้ *** Free *** โดยเลือก ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง SMS โดยสมัครผ่านweb http://regweb.mcu.ac.th/ หรือ สมัครผ่าน SMS บนมือถือของคุณ STEP 1 ส่ง SMS โดยพิมพ์ รหัสนักศึกษา, พาสเวิร์ด ของเวบทะเบียน ส่งไปที่หมายเลข 9010144 (Type SMS Student ID, Web Password send to 9010144) STEP 2 รอรับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก (Wait for confirmation message from SMS) โดยท่านสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระบบโทรศัพท์ของ AIS และ one2call เท่านั้น
ประกาศโดย   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2552
 9.สำหรับท่านที่สมัครแล้ว ให้ชำระเงินก่อน จึงมีสิทธิ์สอบ
สำหรับท่านที่สมัครในระบบแล้ว ให้ชำระเงินที่ธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ หรือชำระที่กลุ่มงานการเงิน ห้อง 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือห้อง C300 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ---- หลังจากชำระเงินแล้ว ภายในหนึ่งอาทิตย์จึงสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบได้ ***หมายเหตุ ท่านที่สมัครแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน ก็จะหมดสิทธิ์สอบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ โทร. 098-8689896
ประกาศโดย   Krisada   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2560
 10.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 11.วิทยาเขตแพร่ แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ (ด่วน)
NEW MSG
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 12.แจ้งนิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และจะสิ้นสุดภาคการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560 จึงแจ้งให้นิสิตของวิทยาเขตแพร่ทุกรูป/คน ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ม.ค. 2560ภาคปกติทุกสาขาวิชาเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2560 นิสิตท่านใดที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนในภาคนั้นๆได้
ประกาศโดย   พิราวรรณ จักรคำ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University