Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตสุรินทรจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยการจัดทำศูนย์บริการวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสรสนเทศ(สมเด็จพระพุฒาจารย์) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2557 ในกาลนี้ สำนักทะเบียนและวัดผล นำโดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ,พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผองส่วนประเมินผลการศึกษา และทีมงานคณะวิทยากร ดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติการฯ ขอขอบคุณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2557
 2.วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์สำหรับคณาจารย์ จำนวน 65 รูป/คน
ประกาศโดย   นายณัฐพล วงศ์ไชย   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 3.นิสิต มจร.โคราช ลงทะเบียนชำระเงินที่การเงินของโคราชเท่านั้น(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตนครราชสีมา เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ปี ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปี ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปี ๔ และ ปี ๕ (ครุ) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และปี ๑ ลงทะเบียนวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗...ให้นิสิตเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระได้ที่ ฝ่ายการเงินของวิทยาเขตนครราชสีมาเท่านั้น ฝ่ายการเงินจึงจะล้างหนี้ของนิสิตออกจากระบบได้ ย้ำนะครับ....ให้ชำระที่ฝ่ายการเงินของวิทยาเขตนครราชสีมาเท่านั้น ห้ามไปชำระกับธนาคารนะครับ...
ประกาศโดย   กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2557
 4.Facebook สำนักทะเบียนและวัดผล ส่วนกลาง มจร.(ด่วนที่สุด)
http://www.facebook.com/regmcu นิสิตสามารถติดตามข่าวสารของสำนักทะเบียนและวัดผล ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ กด ถูกใจ หลังชื่อ กองทะเบียนและวัดผล เพื่อติดตามข่าวสารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   ฝ่ายประเมินผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2555
 5.สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557(ด่วนมาก)
วิทยาเขตพะเยา จะทำการสอบวัดผลประเมินผลภาคการศึกษาที่ 1/2557 นิสิตคฤหัสถ์ภาคพิเศษระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 นิสิตภาคปกติ ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2557
 6.ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
ฝ่ายการจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ ปฏิทินการศึกษา (ภาคปกติ) ปฏิทินการศึกษา (คฤหัสถ์) ตารางเรียน (ภาคปกติ) ตารางเรียน (คฤหัสถ์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2557
 7.สมัครรับผลการศึกษาผ่าน SMS
ฟรี อับเดททุกข่าวสารการศึกษา สมัครรับข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ให้คุณอัพเดทข้อมูลการศึกษาก่อนใคร ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที อัพเดทผลการเรียน เกรดรายวิชาทันทีที่เกรดออกผ่านหน้า WEB ข่าวสารหน้า web ทะเบียน จะส่งถึงมือคุณทันที นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ ผลการศึกษา และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้ *** Free *** โดยเลือก ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง SMS โดยสมัครผ่านweb http://regweb.mcu.ac.th/ หรือ สมัครผ่าน SMS บนมือถือของคุณ STEP 1 ส่ง SMS โดยพิมพ์ รหัสนักศึกษา, พาสเวิร์ด ของเวบทะเบียน ส่งไปที่หมายเลข 9010144 (Type SMS Student ID, Web Password send to 9010144) STEP 2 รอรับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก (Wait for confirmation message from SMS) โดยท่านสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระบบโทรศัพท์ของ AIS และ one2call เท่านั้น
ประกาศโดย   พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2552
 8.ตารางการเดินรถไปมจร.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
นิสิตสามารถคลิ๊กดาวน์โหลดที่หัวข้อข่าวเกี่ยวกับตารางการเดินรถไปกลับในเส้นทางต่างๆ เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University