Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
1/11/2510 11:45
คำถามแล้วถ้าสมมุติว่าผมได้ d+หรือ d ในรายวิชานั้นๆๆ แต่เกรดของผมมากกว่า 3.00 ผมสามารถที่จะได้เกียรตินิยมอันดับสองไหมครับ
คำตอบได้ครับ ถ้าท่านไม่เคยตกในรายวิชาดใดๆๆที่ศึกษามาครับ
13/1/3096 20:33:19 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
1/8/2510 17:39
คำถามสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้รับเกีรยตินิยม อันดับ 1 และสอง ของมจร.มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ พอดีเกิดข้อถกเถียงกันในห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะครับ บางท่านได้ D,D+ แต่เกรด สูง จึงไม่ทราบหลักเกณฑ์ที่แท้จริงจึงเรียนถามอาจารย์ผู้รู้ช่วยชี้เเนะ?
คำตอบปีที่เข้า 2548 และ 2549 ใช้หลักเกณฑ์เดิมคือ อันดับ 1 คือต้องได้ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปเกรดไม่ต่ำกว่า c อันดับ 2 คือ ต้องได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยตกในรายวิชาใดๆๆเลย พอจะเข้าใจนะครับไม่เข้าถามใหม่ได้ครับ
8/1/3096 23:18:08 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
1/7/2510 16:19
คำถามขอถามคร้บว่า ถ้าปฏิบัติศานกิจเสร็จแล้ว ลาสิกขาเลยได้หรือเปล่า? และสามารถขอใบรับรอง เพื่อใช้สมัครงานได้อย่างเร็วเอนไหนครับ ขอคำตอบด่วนๆ (ขอบคุณครับ)
คำตอบถ้าปฏิบัติศาสนกิจผ่านเกณฑ์ที่กองกิจการนิสิตอนุมัติได้และรายชื่อได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยก็สามารถลาสิกขาได้โดยใบทรานสคริปต์จะออกให้หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วครับ
7/1/3096 22:22:19 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
1/3/2510 08:50
คำถามเกรดออนไลน์ของวิทยาเขตนครราชสีมาเมื่อไรจะออกสักที
คำตอบตอนนี้กำลังดำเนินการกรอกเข้าระบบแล้วนะครับรบกวนเช็คประวัติวันเดือนปีเกิดชื่อไทยอังกฤษให้ชัดเจนนะครับและ GPA ด้วยกำลังดำเนินการกรอกรุ่น 55 นะครับ
5/1/3096 14:11:29 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
31/12/2509 13:03
คำถามสวัสดีปีใหม่ เพื่อนๆนิสิต และอาจารย์ ทุกรูป/คน ขอให้สุขกาย สุขใจ พ้นจากทุกข์ ทั้งสิ้นเทอถ และขอให้รวยๆตอลดปี....
คำตอบสวัสดีปีใหม่ครับขอให้เกรดดีๆๆทุกภาคการศึกษาทุกรูปและจบตามที่ศึกษาครับ
5/1/3096 14:12:48 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
07:17
คำถามทำไม่เกรด คณะครุเอกบริการศึกษายังไม่ออกเอ๋ย
คำตอบทำไม..คณะครุไม่ส่งเกรดมาให้ทะเบียนเลยเอ๋ย
5/1/3096 14:12:11 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
30/12/2509 21:41
คำถามทำไมวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย และวิชาอังกฤษเบื้องต้น เกรดยังไม่ออกคับ
คำตอบทำไมอาจารย์ไม่ส่งเกรดนะ..นี่ทะเบียนอยากประกาศเต็มที่แล้วครับ
5/1/3096 14:13:20 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
28/12/2509 18:21
คำถามอยากให้กองกิจการนิสิตปฐมนิเทศการปฏิบัติศาสนกิจก่อนเดือนเมษายน 2553 วันที่ 25 มีนาคมยิ่งดีมากเลยครับ เพราะสอบเสร็จวันที่ 22 พอดีเลย จาได้มีเวลาไปเตรียมตัวโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครับ ทางกองทะเบียนมีตวามเห็นอย่างไรครับ.. ช่วยตอบทีครับ.. ขอบคุณครับ
คำตอบแสดงความคิดเห็นเป็นจดหมายไปที่กองกิจการนิสิตนะครับโดยนำรายชื่อนิสิตที่เห็นด้วยไปเลยครับท่าน
30/12/3095 18:59:25 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
18:11
คำถามเรียนถามพระมหาปัญญา จริงหรือป่าวที่ พระมหาสายัญ อาจาน สอนประประคณะครุศาสตร์ บอกว่า ใบปริญญาตรีทางกองทะเบียนเข้าเอาใส่ตระกล้าไว่ไว้ จ่ายครบจบแน่ และยังบอกอีกว่าใบปริญาอธิการเซ้นจบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
คำตอบผมก็ขอตอบตามคำถามนะครับว่าไม่มีตระกร้าไว้ใส่เลยครับ ที่บอกว่าจ่ายครบจบแ่น่ะมหาวิทยาลัยไม่ได้เน้นค่าเทอมของนิสิตเป็นธุรกิจและค่าเทอมก็ถูกมากเมือเทียบกับมหาลัยอื่น รายชื่อต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถพิมพ์ใบปริญญาบัตรไ้ด้ครับ
30/12/3095 18:58:16 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
17:14
คำถามอยากให้กองกิจการนิสิตปฐมนิเทศปิดการศึกษาก่อนเดือนเมษายน ปี 2553 เพราะถ้าเปนเดือนเมษายนจะเป็นการวุ่นวายเกี่ยวกับงานฤดูร้อนของนิสิตที่จัดโครงการบวชเณรฤดูร้อน เป็นไปได้หรือหรือป่าวครับ วันที่ 25 มีนาก้อยังดี เพราะไหนๆ วันที่ 22 มีนาคมก็สอบเสร็จกันหมดแล้ว
คำตอบแสดงความคิดเห็นไปที่กองกิจการนิสิตได้เลยนะครับท่าน ผมคิดว่ากองกิจการนิสิตยินดีรับฟังปัญหาของพวกท่านครับ
30/12/3095 18:46:12 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
17:11
คำถามขอถามท่านอาจารย์ปัญญาว่า ถ้าเรียนจบปี 4 แล้วไม่ปฎิบัติศาสนกิจมีสิทธิ์รับปริญญาหรือป่าวครับ ขอบคุณครับ
คำตอบถ้าเรียนจบครบ 4 ปี และผ่านทุกรายวิชาไม่ปฏิบัติงานไม่มีสิทธิ์รับปริญญาในรุ่นเดียวกันครับแต่เป็นรุ่นถัดไปครับ
30/12/3095 18:45:24 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
12/4/2509 12:18
คำถามถ้าจะให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากทาง มจร.ก็ดี หรือจากที่อื่นก็ดีควรทำหนังสือให้ทางผู้ปกครองรับทราบด้วย และผลคะแนนสอบแต่ละครั้งควรนำให้ผู้ปกครองเซ็นทุกครั้ง
คำตอบท่านเป็นนิสิตมจร.ก่อนท่านเข้าเรียนมีหนังสือที่ทางมจร.ให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบแล้วว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของมจร.ฉะนั้นหมายความว่าท่านยอมรับกฏกติกาของมจร.ไม่จำเป็นต้องแจ้งส่วนเกรดมจร.ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ปกครองเพราะระดับปริญญาตรีมีวุฒิภาวะแล้วครับ
10/12/3095 10:14:49 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
07:48
คำถามพระอาจารย์มีอีกเรื่องที่จะถามว่าเกรดวิชาบาลีเสริมของอ.มหานพดลตั้งแต่ปี 2 ยังไม่ออกเลย ทำไมครับมหาวิทยาลัยไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเกรดของคณาจารย์ หรือว่าปล่อยไปตามบุญตามกรรมที่ผมรู้อาจารย์ทุกคนต้องส่งเกรดภายใน 1 เดือนนี้เล่นเป็นปีสมควรให้ลาออกได้แล้ว
คำตอบเรื่องเกรดนี้ทางกองทะเบียนนและวัดผลก็พยายามทำหนังสือทวงแล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไป โดยเฉพาะวิชาบาลีเสริมของอาจารย์นพดลซึ่งหลายคณะยังไม่ทันออก
10/12/3095 10:11:13 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
07:33
คำถามพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องรบกวนถามหน่อยคือเมื่อปี1เทอม1ผมมีวิชาติด I หนึ่งวิชาแต่แก้แล้วไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อเกียรตินิยมหรือไม่ครับช่วยตอบด่วนด้วยครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้า ปีใหม่นี้ขอให้อาจารย์เงินเดือนขึ้นเยอะๆนะครับ อิอิ
คำตอบรายวิชาที่ i ถ้าแก้แล้วไม่มีผลต่อเกียรตินิยมนะครับถ้าเกรดได้ตามระดับของเกียรตินิยมที่เขากำหนดยกเว้นจะสอบตกในรายวิชานั้นนะครับ
10/12/3095 10:09:13 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
27/11/2509 11:40
คำถามหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฝ่ายฆราวาส รุ่นที่ 3 ทำไมผลการเรียนยังออกไม่หมด เรียนจบไปตั้งนานแล้ว
คำตอบพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนะครับ จะไม่มีการันต์ตรง ร ครับ ส่วนที่เกรดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้ส่งผลการเรียนมาที่กองทะเบียนและวัดผลครับ
30/11/3095 9:01:52 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University