Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
17/6/2510 15:00
คำถามในระเบียนประวัติ เดือนเกิดผมผิดไปแก้ได้ที่ไหนครับ
คำตอบติดต่อขอแก้ไขได้ที่กองทะเบียนและวัดผลวัดมหาธาตุ และวังน้อยนะครับ
18/6/3096 15:03:10 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
14:47
คำถามทำไมเกรดปี 4เทอม 2ไม่ออกสักทีครับ คณะมนุษยศาสตร์ ปี53
คำตอบทะยอยลงแล้วนะครับเนื่องจากทางคณะมนุษยศาสตร์เพิ่งจะส่งเกรดมาให้ครับรับรองจะลงให้หมดผมจะตรวจสอบจบพวกท่านแล้วคอยติดตามข่าวสารหน้าข่าวกองทะเบียนและวัดผลนะครับ
25/6/3096 14:16:11 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
12:09
คำถามสหวัสดีคลับอาจารย์ ผมอยากถามว่า วิชาที่เราติดfแก้แล้วทำไมไม่ออกเกรดมา แต่ยังโซว์fอยู่ตลอดคลับ ไอ่วิชาคณิตฯ อะ
คำตอบF จะอยู่ตลอดไปจนท่านจบการศึกษารายวิชาใดท่านแก้ไว้เทอมไหนก็ต้องไปติดตามดูเทอมนั้นนะครับท่าน
18/6/3096 15:08:15 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
6/9/2510 13:10
คำถามผมเรียนคณะครุศาสตร์ปี 3ย้ายเอกทำไมต้องเสียค่าเทอมใหม่ครับ(ทั้งที่เสียไปแล้ว)ถ้าเสียก็ต้องเสียแค่รายวิชาเอกคือ 12หน่วยกิจคือ12x25=300บาทใช่ไหม ไม่ใช่ต้องเสียทั้งหมด คือผมเป็นนักศึกษาจนๆนะครับไม่ค่อยมีปัจจัย ขอบพระคุณอย่างครับถ้าหากตอบปัญหาข้อข้องใจ
คำตอบการย้ายเอกทางคณะเขามีแนะแนวก่อนหน้านี้แล้วซึ่งท่านก็ควรตัดสินใจได้แล้ว เพราะท่านมาย้ายเอกหลังการลงทะเบียนเรียนเอกเดิมของท่านซึ่งระเบียบก็แจ้งแล้วว่าไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆๆในเมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบแต่อยากปฏิบัติตามใจท่านท่านก็ต้องยอมเสียค่าลงทะเบียน
10/6/3096 14:52:25 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
6/7/2510 08:58
คำถามกระผมอยากให้อาจารย์ปัญญาช่วยแก้ไขระเบียนประวัติ ชื่อเจ้าอาวาสผมไม่ใช่พระครูใบฎีกาสุพล ถาวโร แต่เป็นชื่อพระครูสุนทรกิจจารักษ์ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบดำเนินให้แล้วครับ ขอบคุณครับ
10/6/3096 14:49:59 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
6/4/2510 20:33
คำถามกราบนมัสการครับ ผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามท่านว่า ทำไมของผมถึงยังไม่มีนามสกุล ผมสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างเหรอครับ ถ้าช่วยได้ก็ช่วยใส่ให้หน่อยนะครับ ผมนามสกุล ราโชกาญจน์ ครับ
คำตอบนิสิตใหม่อยู่ในขั้นตอนรวบรวมประวัติอยู่นะครับยังไงคงไม่นานคงจะสมบูรณ์ขอบคุณที่แจ้งมานะครับจะดำเนินการแก้ไขให้นะครับ
5/6/3096 22:19:21 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
16:09
คำถามดีใจจังเลย ที่ได้เรียนที่ มจร.
คำตอบยินดีต้อนรับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์นะครับประวัติไม่สมบูรณ์ก็แจ้งฝ่ายทะเบียนนครสวรรค์นะครับเพื่อให้ประวัติสมบูรณ์ครับ
5/6/3096 22:23:28 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
6/3/2510 18:59
คำถามผมอยากถามอาจารย์ว่า ผมจบจากโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ม.4 ถึง ม.6 เเละจบนักธรรมชั้นตรี อยากทราบว่าถ้าผมจบคณะครุศาสตร์เเล้วยังไม่ได้นักธรรมชั้นเอก ทางมหาวิทยาลัยจะให้ผมจบการศึกษาใหม่ครับ
คำตอบครับ...ให้จบครับไม่มีในระเบียบนะครับว่าถ้าไม่จบนักธรรมเอกแล้วจะไม่ให้จบการศึกษา
3/6/3096 23:49:07 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
13:53
คำถามไม่มามารถตรวจสอบผลใดๆ ทางอินเตอร์เน็ตได้เลยนี้เข้ามาปีที่สองแล้ว ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดให้เป็นไปตามประกาศของ ม.มจร
คำตอบควรแนะนำข้อเสนอแนะนี้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของน่านนะครับซึ่งส่วนกลางก็ได้อบรมไปแล้วครับ
3/6/3096 23:50:42 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
31/5/2510 13:27
คำถามกระผมพระวีระ วิริยปญฺโญจ่ายเงินแล้วครับทำไมยังขึ้นว่ามียอดเงินค้างชำระด้วยเหรอครับ รบกวนกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ****
คำตอบเรียนเพื่อทราบนะครับ ถ้าเป็นการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ทางธนาคารมีขั้นตอนในการส่งรายงานให้แก่มหาวิทยาลัยจากนั้นมหาลัยก็จะดำเนินการตัดยอดทีหลังนะครับ
1/6/3096 0:22:08 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
21/5/2510 19:19
คำถามอยากทราบว่า ถ้าเรียนจบปริญาตรีใน ตอนเป็นพระ แล้วถ้าต้องการทรานสครีป เป็นนายแทนพระได้หรือไม่ ขอคำตอบด้วยครับ
คำตอบได้ครับเฉพาะใบทรานสคริปต์นะครับ ทางทะเบียนอนุโลมออกเป็นฆราวาสให้ได้แต่ใบปริญญาบัตรแล้วแต่หลักสูตรที่ท่านเรยนนะครับ
25/5/3096 23:40:01 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
18/5/2510 21:11
คำถามคณะพุทธศาสตร์ปี ๓ ( มจร.- วังน้อยอยุธยา ) ยากทราบว่า ทั้งข้อ ๑ และข้อ ๒ ๑) ภาควิชาพระพุธศาสนา ( สาขาวิชาพระอภิธรรม ) ? ๒) ภาควิชาบาลีและสันสกฤต ( สาขาวิชาบาลี ) ? ที่ มจร.- วังน้อยอยุธยา เปิดสอนหรือเปล่า พระ-เณรเรียนได้หรือเปล่าครับ
คำตอบที่ มจร.วังน้อยที่เปิดทำการเรียนการสอนตอนนี้ มีเพียง สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชาภาษาสันสกฤต และสาขาวิชาปรัชญา ครับ
18/5/3096 21:49:24 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
14:00
คำถามคณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดูเกรดและข้อมูลการลงทะเบียนของแต่ละเทอมได้เลยโชว์บนเว็บไซต์เลย แล้วอย่างนี้สามารถบอกได้หรือเปล่าว่าจะดูข้อมูลการลงทะเบียนและเกรดได้เมื่อไหร
คำตอบต้องบอกทะเบียนนิสิตของห้องเรยนราชบุรีรีบนำเกรดลงโดยด่วนครับ
18/5/3096 15:41:45 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
17/5/2510 07:22
คำถามขอความกรุณาช่วย up date ข้อมูลให้ด้วยครับ
คำตอบแจ้งคุณประเสริฐ ที่รับผิดชอบฝ่ายทะเบียนของระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครับ
18/5/3096 0:03:05 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
16/5/2510 17:03
คำถามถามว่าในรายวิชาเดียวกันเกรดของเพื่อนออกแล้ว แต่ของผมไม่ออกมีปัญญหาขัดข้องอะไรเกี่ยวกับรายวิชาหรือเปล่าครับ หรือเกี่ยวกับอะไรครับ
คำตอบบางรายวิชาของนิสิตท่านอื่นออกแล้วแต่ท่านไม่ออกมี 2 กรณี คือ ติด I และอาจารย์ยังไม่ให้เกรดท่านเพื่อ่ให้ท่านติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อจะได้แจ้งให้ทราบก็ควรรีบติดต่ออาจารย์โดยด่วนก่อนเป็น F นะครับ
18/5/3096 0:01:59 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
        Copyright ã Mahachulalongkornrajavidyalaya University