Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Untitled Document
 
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
11/1/2518 10:06
คำถามถ้าติด I (แก้แล้ว) แต่เกรดรวมมากกว่า 3.50 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ไหมครับ
คำตอบได้ครับ เพราะ I ไม่ถือว่าตก
9/11/3104 9:20:57 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
28/10/2518 06:40
คำถามควรจะมีแบบฟอร์มประเมินเรื่องอาหารให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องอาหารประจำวันด้วยครับ
คำตอบน่าสนใจครับ ออกแบบประเมินแล้ว ทำการสำรวจแจ้งมหาวิทยาลัยเลยครับ
9/11/3104 9:23:09 โดย ปัญญา ปญฺญาสิริ
9/12/2517 14:03
คำถามเพราะเห็นว่าได้ย้ายไปที่วัดพระรูปค่ะไปเอาใบวุฒไม่ถูกค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ต้องการถามกองทะเบียนและวัดผล
คำตอบมาติดต่อที่สำนักทะเบีนยและวัดผลได้เลยครับ
25/9/3103 14:50:37 โดย กฤษฎา กิตฺติโสภโณ
6/1/2516 16:02
คำถามสาเหตุที่เกรดไม่ออกเพราะอะไรคะ
คำตอบขั้นตอนการออกเกรด 1.อาจารย์สอนต้องตรวจและส่งไปที่สาขาหรือคณะตามกำหนดเวลา(ส่วนมากจะไม่ส่งตามกำหนด) 2.สาขาหรือคณะจะรวบรวมตรวจความถูกต้องถ่ายสำเนาไว้และนำส่งฝ่ายทะเบียน(ส่วนมากจะเก็บจนลืมอยู่ที่นี่) 3.ทะเบียนจะรับมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายและทะเบียนทำการบันทึกล
7/6/3102 10:05:53 โดย กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี
26/10/2515 14:39
คำถามรุ่นค่อ ๆ ไป.. ถ้าจะได้สอบวิชาไหนเป็นวิชาบังตับ / ถึงแม้ไม่ได้เรียน..แต่ต้องสอบฯ ...โปรดแจ้ง / ทำความชัดเจนให้แก่นิสิต.. เพื่อเตรียมสอบ....