เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ระดับปริญญาโท ๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย ๒.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ๓.สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย ๔.สาขาวิชาธรรมนิเทศ ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย ระดับปริญญาเอก ๑.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย ๒.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ อาทิตย์ เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ มจร วังน้อย ๓.สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (เรียนประมาณ ๒ วัน) ที่ มจร วังน้อย ติดต่อสอบถาม โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๕๔-๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
 ประกาศโดย   SANGVARA   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2563
 2.วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563 สมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงาน : ทะเบียนและวัดผล ชั้น 3 อาคารหอสมุดฯสมเด็จพระพุฒาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (สอบถามข้อมูลดพิ่มเติม 044-142-107 ต่อ 201) (ฟรีค่าสมัคร) วีดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัคร https://www.facebook.com/RegisMCU/videos/371392193426433/
 ประกาศโดย   PRAJIRAK_MAK   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2563
 3.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2563
 วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครนิสิต ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วย ตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 304 อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร (ติดต่อสอบถาม 088-388-8504)
 ประกาศโดย   PRAJIRAK_MAK   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2563
 4.รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)ประจำปีการศึกษา 2563
 วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2563 สมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วย ตนเองที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C 300 อาคาร เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ติดต่อสอบถาม 035248000 ต่อ 8422 ,098-2846462)
 ประกาศโดย   PRAJIRAK_MAK   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒