เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2563
 วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครนิสิต ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วย ตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 304 อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร (ติดต่อสอบถาม 088-388-8504)
 ประกาศโดย   PRAJIRAK_MAK   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2563
 2.รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)ประจำปีการศึกษา 2563
 วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2563 สมัครสอบคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์หรือสมัครด้วย ตนเองที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C 300 อาคาร เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ติดต่อสอบถาม 035248000 ต่อ 8422 ,098-2846462)
 ประกาศโดย   PRAJIRAK_MAK   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒