เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.คลิปวีดีโอสอนขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ (กดดู)
 คลิปวีดีโอสอนขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ (กดดู)
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2562
 2.เปิดรับสมัคร 3 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562
 ติดต่อสอบถาม 035-248000 ต่อ 8062 พระมหากฤษฎา ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต 098-8689896 พระมหาวริทร์ชาการ นักวิชาการศึกษา 098-3244118 พระประจิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป 098-2846462
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2562
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒