เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก หลักสูตร ปวค. รอบ 1
 กำหนดรายงานตัวผ่านระบบรับสมัคร เมนู "ผลการสมัคร" -แก้ไขรายงานตัว แล้วแจ้งแอดมินที่เพจ ส่วนทะเบียนนิสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2561
 2.เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รอบ 2
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 บัดนี้ ถึง 23 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711 อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2561
 3.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/RegisMCU/ โทร. 035248000 ต่อ 8424
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒