เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ****อย่าลืม**** ดาวโหลดบัตรประจำตัวสอบได้ที่ ระบบรับสมัคร เมนู "ผลการสมัคร" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 098-8689896
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2561
 2.กำหนดการรับสมัครเรียน ปริญญาตรี 2561 (รอบ 2)(ด่วนที่สุด)
 
กำหนดการรับสมัครเรียน ปริญญาตรี 2561 (รอบ 2) ผ่านระบบออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp ท่านที่เคยสมัครแล้ว ไม่ต้องสมัครซ้ำเพียงติดต่อกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร โทร. 035-248000 ต่อ 8424 หรือ โทร. 0988689896 ตั้งแต่ 1-30 พฤษภาคมนี้
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2561
 3.ประกาศ ท่านที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว (เฉพาะปริญญาตรี)
 ติดต่อรับคู่มือสอบได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1.จัดส่งไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุ 2.ในกรณีไม่ได้รับไปรษณีย์ ให้ติดต่อรับ ห้อง C300 ทุกวัน เว้นวันหยุด สอบถามเพิ่มเติม ที่ 098-3244118
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2561
 4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท และปริญญาเอก
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ *** ปริญญาโท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561 / ปริญญาเอก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561 / สอบถามเพิ่มเติม โทร. 080-0468559, 063-9748118, 093-9962628
 ประกาศโดย   นายสุภัทรชัย สีสะใบ   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2561
 5.เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัดนี้ ถึง 1 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711 อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2561
 6.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/RegisMCU/ โทร. 035248000 ต่อ 8424
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒