เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์จาก 3 มิ.ย. เป็น 4 มิ.ย. 2562(ด่วนที่สุด)
 ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์จาก 3 มิ.ย. เป็น 4 มิ.ย. 2562
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2562
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม รอบสอง)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม รอบสอง 3 มิ.ย. 62 เวลา 17.00 น.)
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2562
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2562
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒