เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการรับสมัครเรียน
 
สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 // เมื่อสมัครแล้วกรุณาชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทที่ธนาคารทหารไทย หรือชำระที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย // ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2561 // กำนดสอบข้อเขียน 2-3 พฤษภาคม 2561 // กำหนดสอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2561 // รายงานตัว 18-31 พฤษภาคม 2561 // ปฐมนิเทศ 5 มิถุนายน 2561
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒