เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการสอบคัดเลือก
 บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 สมัครผ่านระบบออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านระบบออนไลน์ 16 - 25 พฤษภาคม 2560 ปริ้นบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพร้อมติดรูปถ่าย ผ่านระบบออนไลน์ *ให้นำใบสุทธิหรือบัตรประชาชนตัวจริงมาวันสอบด้วย* 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบข้อเขียนวิชา พระพุทธศาสนา ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาษาอังกฤษ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบวิชาภาษาไทยเฉพาะผู้สมัครต่างประเทศ และวิชาวัดแววความเป็นครู เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 1 มิถุนายน 2560 รายงานตัวนิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียน
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2560
 2.เพิ่มชื่อโรงเรียน
 ผู้สมัครที่ค้นหารายชื่อโรงเรียนไม่เจอ สามารถเพิ่มเติมโดยส่งรายละเอียด ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียน มาที่ อีเมล maha_krisada@hotmail.com
 ประกาศโดย   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
 3.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง C300 อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-248062 หรือ 035-2548000 ต่อ 8421 , 098-8689896 อีเมล maha_krisada@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค.2560 (เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น. หยุดวันพระ - วันอาทิตย์ - วัดหยุดนักขัตฤกษ์)
 ประกาศโดย   KRISADA   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒